Schrift \'Volksbonden Huishoudkunde enz.\': ingeplakte knipsels. 1890-1892.