Tekst van een anonieme verhandeling over de socialistische maatschappij, geschreven op uitnodiging van de Maatschappij tot Nut van \'t Algemeen.z.j.