Stukken betreffende jaarvergaderingen en vergaderingen met de Raad van Advies: agenda\'s , begroting, wensen voor de Raad van Advies, (jaar)verslagen, notulen van de jaarvergadering 1940 en teksten van voordrachten gehouden op de vergaderingen. 1937-1940.