Reglement van orde, stellingen en conclusies. Gedrukt en geschreven. 1898.