Kasboek, bijgehouden door de penningmeester aan het Comité over de jaren 1926-1940.