Kracht in zwakheid. Het beeld van Angélique Arnauld, Abdis van Port-Royal, 1591-1661. (Amsterdam 1890). 1890-1891.