Begroting en ingekomen brief van de Financiële commissie betreffende het toekennen van gelden. 1897.