Kopie van een \'uitnodiging tot bijwoning eener bijeenkomst ter bespreking der plannen omtrent de oprichting eener vakorganisatie van huisvrouwen, op woensdag 23 october 1912\', van Anna Polak, directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, gericht aan leden en belangstellenden. 1912.