Verkort uittreksel van de financiële verslagen over de jaren 1892-1896 van de Israelische Vrouwenvereniging Menora Tehora te Groningen. 1897.