\'Bulletin van het Instituut\', lijst met namen en adressen. z.j.