Begeleidende brief en handgeschreven vragenlijst. april 1924.