Brochure, getiteld ‘Krankzinnigheid als reden tot echtscheiding’, door P. van der Esch en mr. J. de Vrieze, uitgave van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Amsterdam. 1937.