Uitgaande circulaire in het Engels houdende het verzoek om zitting te nemen in de Internationale Raad van Advies en lijst van personen die hiervoor zijn gevraagd. z.j. [voor 1940).