Nota over de arbeid van de gehuwde vrouw als reactie op artikel in De Katholieke Vrouw. Concept. Met betreffende krantenartikel. 1927.