Tekst van een lezing betreffende huwelijksrecht, door Mr. A. van Dullemen gehouden op uitnodiging van de NVS. Met aantekeningen. z.j.