1932. Met Maandbericht afdeling Hilversum en teksten van liederen.