Maandblad van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.1897-1898.