Notulen van de vergadering van de commissie van de VACV ter bestudering van het vraagstuk der vrouwenstudie. november 1923.