Ingekomen brief van Mia Boissevain en Rosa Manus betreffende haar medewerking aan de Tentoonstelling \'De Vrouw 1813-1913\' 18 mei 1913; correspondentie naar aanleiding van het verschijnen van Jaarboek 1 van het IAV 1937-1938. Kopieën. 1913, 1937-1938.