Brieven aan Helene Mercier, met begeleidende brief van Tjeenk Willink 1878, en brieven van Helene Mercier. 1878-1885.