Rekening en verantwoording van de inkomsten en de uitgaven van het Comité, opgemaakt door de penningmeester, over de jaren 1926,1927,1928 en 1929.