Notulenboek. Met \'plan voor de catalogus\', driemaandelijkse verslagen, rekening en verantwoording. 1897-1898.