Brochure betreffende de geschiedenis van het Pensioenfonds. na 1937.