Uitgaande circulaires houdende het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Advies, lijst van personen die hiervoor gevraagd zijn en ingekomen reacties. Met klad en concepten. 1936.