Kopie van een ingekomen brief van Toos Pontier betreffende de VACV. 24 februari 1924.