Kaartje met de namen van de leden van het bestuur. z.j.