Schrift met aantekeningen en overgeschreven fragmenten uit gelezen werken, aan twee kanten gebruikt. z.j.