Bijvoegsel van de Amsterdammer, weekblad voor Nederland van zondag 16 januari 1898, houdende een artikel van Elise A. Haigton getiteld: \'Aan allen, die wat meer wenschen te weten van het plan der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid\'. 1898.