Notulen van de docentenvergaderingen van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA). 1930-1940.