1930-1937. Besluitenlijsten van de algemene vergaderingen.