Aantekeningen van Mr. A. van Dullemen betreffende ‘Het feminisme als zedelijk vraagstuk’, vermoedelijk ter voorbereiding van een lezing. 1933.