Circulaire aan de leden en donateurs van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid betreffende enige besluiten genomen op de algemene vergadering van 30 september 1899 te Utrecht. Gedrukt, één exemplaar met aantekeningen. 1899.