Ingekomen brief met verzoek zitting te nemen in een commissie betreffende net contact met moeders. 22 december 1934.