Register van ingekomen brieven, alfabetisch op naam van de correspondenten. z.j.