Krantenknipsels betreffende een plan tot oprichting van een bond voor vrouwelijke apothekersbedienden en pensionering voor apothekers. z.j.