Rondschrijven aan alle plaatselijke afdelingen no. 2 van 24 juli 1945 met lijst van alle afdelingen per provincie, en ‘Mededeelingen over het team-werk van 25 juli 1945. 1945.