Stukken betreffende de aanvraag en toewijzing van suiker voor het Christelijk Militair Tehuis van de Nationale Christelijke Geheel Onthouders Vereniging afdeeling Voorschoten. Met knipsel betreffende een bijeenkomst van de Vereeniging bij Nellie thuis. 1918-1918.