Deel van een artikel betreffende de vooruitgang die het socialisme al of niet boekt. z.j.