Rapport omtrent de werkzaamheden der dames patronessen van de Maatschappij tot nut der Israeliten, Amsterdam. 1897.