Ingekomen brieven van inzendsters houdende een toelichting bij de voor de prijsvraag ingezonden kledingstukken Met staaltjes stof. 1898.