Nummer 1 van jaargang 1 van het \'Maandblad van de NISVO. Ned. Ind. Sociale Vrouwen Organisatie, voorheen Maandblad van de IEVVO\', waarin een pleidooi voor der Koloniale School. juli 1939.