Ingekomen brieven en ingevulde vragenlijsten, alfabetisch geordend. 1898.