Voorlopig programma, programma en reglement. Gedrukt. z.j.