Tekst van de radio-voordracht over de Koloniale School gehouden voor de HIRO op 19 juli 1938 door W.A.L. Ros-Vrijman. 1938.