Jaarverslag van de UVV afd. Amsterdam over 1946. [1947].