Circulaire van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht houdende aankondiging van de algemene vergadering 1908 te Amsterdam; knipsel van \'In memoriam Koning Willem III\' door Johanna Naber in NRC 4-9-1938; artikel \'De beteekenis van het nationaal bewustzijn in dezen tijd\' door JN, overdruk uit Vragen van den dag 1922; brochure Het feminisme in zijnen modernen vorm van christelijk standpunt beschouwd en vrouwenkiesrecht de consequentie daarvan door Johanna W.A. Naber (Groningen 1910, eigendom van J. Baerveldt).1908, 1910, 1922, 1938.