Folder en knipsels boekbesprekingen van Oorlog en Geestesrichting. Verzamelde opstellen, verschenen in onder meer De Vrije Gedachte, Het Nieuws van den Dag, de Nieuwe Rotterdammer en Het Blad voor de Vrijzinnig-godsdienstigen van Zwolle en Omstreken. 1915-1918.