1813. Platen verzameld door Mr. N. Beets, onder-directeur van \'s Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Met een inleiding van Prof. Dr. H. Brugmans, hoogleeraar te Amsterdam. (Amsterdam: J. Funke, 1913). 1913.