Over sociologische literatuurbeschouwing voor het Philologencongres, april 1956.