Brochure, getiteld ‘ Nieuwe Perspectieven’, door Mr. Dr. P.M. Franken-van Driel, uitgave van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, Amsterdam. 1929.